Bài toán diện tích trong đề thi APMOPS 2013
 

 Trần Phương - Minh Phương / vnexpress - 04:31 - 29/11/2018

Bài toán dành cho lứa tuổi 11-12 với thời gian giải trung bình 4 phút.

Bài toán diện tích luôn xuất hiện tại kỳ thi Toán quốc tế dành cho lứa tuổi 10-15. Các ý tưởng hay và mới về dạng toán này thường có trong Olympic Toán châu Á Thái Bình Dương (APMOPS) dành cho lứa tuổi 11-12.

Sau đây là một trong những bài toán hay về diện tích của kỳ thi APMOPS 2013. Thời gian trung bình giải là 4 phút.

Topic 16: Area

Problem: A square ABCD of side length 18 cm is inscribed in a circle. Semi-circles arc constructed on its side, as shown in the diagram. Find the total area of the four shaded lunes in cm2.

bai-toan-8865-1541736666

 

Dịch đề: Cho hình vuông ABCD cạnh 18 cm nội tiếp trong một đường tròn. Dựng các nửa đường tròn trên các cạnh hình vuông như hình vẽ. Tính tổng diện tích của bốn hình trăng lưỡi liềm bôi đen theo cm2.

Vndaily
Tám nơi tốt nhất châu Á để du học

Malaysia, Hong Kong, Hàn Quốc là những nơi có nhiều đại học uy tín, cung cấp trải nghiệm học tập tốt cho sinh viên quốc tế.

Vndaily