Chồng bảo tiền làm ra không tiêu tiết kiệm làm gì
 

Hằng / vnexpress - 04:59 - 30/12/2017

Anh chỉ muốn làm được đồng nào là chi tiêu ăn uống mà không cần nghĩ tới chuyện phải tiết kiệm lúc có việc.

Anh à, hễ em nói tới chuyện tiền bạc anh lại nổi nóng mà không chịu nghe và hiểu. Con mình sang năm vào lớp một rồi, cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương của anh vì thế em rất lo, còn anh chỉ muốn làm được đồng nào là chi tiêu ăn uống mà không cần nghĩ tới chuyện phải tiết kiệm ra một khoản lúc có việc cần. Anh bảo tiền làm ra không tiêu thì để làm gì? Vậy lúc có việc mình biết xoay xở đâu đây?

Anh em thì mỗi người mỗi nhà, chẳng ai giúp đỡ được gì, nhiều khi hỏi anh lúc cần tiền vay ở đâu anh cũng im lặng, biết vay ai, vay mượn đâu có dễ. Vậy mà mỗi lần em nhắc anh, anh lại nổi nóng, em phải làm sao để anh hiểu được nỗi lòng của em đây? Anh nói em sao ăn uống tiết kiệm nhưng không tiết kiệm thì làm sao đây? Bao thứ phải chi tiêu, mình ăn bữa cơm có cá, bữa lại có thịt, rồi cũng phải có một khoản lúc cần đến chứ, vậy mà cứ đề cập đến anh lại nói em. Em chỉ biết chảy nước mắt mà không nói được gì. Nên nói sao để anh hiểu được những lo lắng của em đây?

Vndaily
Vndaily
Vndaily
Vndaily