Những cách nói thay thế 'sometimes'
 

vnexpress - 05:02 - 01/06/2019

Bạn có thể sử dụng những cụm từ như "off and on" hay "every so often" để diễn đạt nghĩa "thỉnh thoảng", "chốc chốc".
other-ways-to-say-SOMETIMES-5456-1558089411

 

Vndaily
Vndaily
Lớp học hè miễn phí trong chùa ở Quảng Trị

Thời điểm đông nhất, lớp học ở chùa Lập Thạch (Quảng Trị) thu hút 400 học sinh từ lớp 1 đến 12, trong đó 100 em ở nội trú.

Năm thành phố du học rẻ nhất Australia

Gold Coast là thành phố du học rẻ nhất Australia với học phí 20.600 USD một năm, kế đó là Canberra với 22.400 USD và Adelaide với 24.500 USD.

Vndaily