Những từ vựng miêu tả trong bài thi IELTS
 

Nguyễn Mai Đức / vnexpress - 06:03 - 11/01/2018

Những động từ chỉ xu hướng hay tính từ chỉ tốc độ rất quan trọng trong phần miêu tả biểu đồ ở thi viết IELTS.

Dưới đây là một số từ vựng hữu hiệu giúp bạn đạt điểm cao trong phần thi IELTS Writing Task 1.

Những động từ miêu tả xu hướng (ở dạng nguyên thể)

1. Tăng

Increase, grow, rise, jump, climb, escalate, improve, soar, boost, surge, swell.

2. Giảm

Decrease, fall, drop, decline, diminish, reduce, dip, deplete, plunge, plummet.

Bai-6-Hinh-1-jpg-7056-1515125734

 

Biểu đồ bạn có thể gặp ở phần thi viết IELTS.

3. Đứng yên

Stay unchanged, remain constant, witness a period of stability, experience a period of stagnation.

4. Dao động

Fluctuate, swing, waver, oscillate, vacillate, witness a period of inconsistency, experience a period of irregularity.

Những tính từ miêu tả kích cỡ

1. To

Considerable, substantial, significant, sizable, extensive, ample, large, big, enormous, massive, remarkable, exponential.

2. Nhỏ

Slight, insufficient, scanty, insignificant, unnoticeable, unremarkable, negligible.

3. Bình thường

Moderate, regular, normal, fair.

Những tính từ miêu tả tốc độ

1. Nhanh

Sharp, quick, rapid, sudden, steep, dramatic.

2. Chậm

Gradual, plodding, creeping, slow.

3. Đồng nhất

Consistent, continuous, regular, uninterrupted, constant.

Những danh từ miêu tả điểm đột biến

1. Điểm cao nhất

Peak, highest value, greatest point.

2. Điểm thấp nhất

Lowest value.

Vndaily
Dự kiến bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10, thí sinh có thể không được cộng điểm khuyến khích cho thành tích trong các cuộc thi của địa phương, thi nghề phổ thông.

Du học hè để chuẩn bị lộ trình vào đại học tại Mỹ

Các em có ít nhất hai tuần làm "sinh viên" trải nghiệm, học hỏi các kỹ năng tại những trường đại học danh tiếng của Mỹ như: Harvard, Yale, Cornell…

Vndaily