Nữ cảnh sát giao thông Hà Nội biểu diễn võ thuật và thi điều lệnh
 

Theo Thanh Tùng (VNE) - 15:39 - 12/09/2017

Chuẩn bị phương án bảo vệ cho tuần lễ cấp cao Apec, 700 cảnh sát giao thông Hà Nội đã thi điều lệnh, võ thuật.
Vndaily
Vndaily
Vndaily
Vndaily
Vndaily