Nữ cảnh sát giao thông Hà Nội biểu diễn võ thuật và thi điều lệnh
 

Theo Thanh Tùng (VNE) - 15:39 - 12/09/2017

Chuẩn bị phương án bảo vệ cho tuần lễ cấp cao Apec, 700 cảnh sát giao thông Hà Nội đã thi điều lệnh, võ thuật.
Vndaily