Trump nói quân đội Mỹ sẽ không bắn người di cư
 

Huyền Lê / vnexpress - 00:01 - 04/11/2018

Trump đưa ra thông tin ngược với tuyên bố trước đó và nếu người di cư ném đá binh sĩ Mỹ, họ sẽ "bị bắt giam rất lâu".
Vndaily
Vndaily
Vndaily