Trump nói quân đội Mỹ sẽ không bắn người di cư
 

Huyền Lê / vnexpress - 00:01 - 04/11/2018

Trump đưa ra thông tin ngược với tuyên bố trước đó và nếu người di cư ném đá binh sĩ Mỹ, họ sẽ "bị bắt giam rất lâu".
Vndaily